Emprego

BASES DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL INTEGRANTE DA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2016, A FINANCIAR POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2016)
  • Sábado, 25 Xuño 2016

PLAN ESTRATÉXICO DE FORMACIÓN PARA A BUSCA DE EMPREGO, DIRIXIDO Á MULLER E Á MOCIDADE

As actividades contempladas no proxecto proposto pretenden, para un grupo reducido de participantes, formalos en todas aquelas competencias e habilidades que lles permitan ser máis
competitivos no mercado laboral.

En concreto o proxecto pretende formar a un grupo heteroxéneo de desempregados, nas seguintes temáticas entre outras:

  • Búsqueda de emprego

  • Búsqueda de emprego na internet

Galego

Páxinas