Convocatoria Pleno 28/06/2017

O  mercores día 28 de xuño de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Convenio de Colaboración entre o Concello de Cabanas e o Club Juventud de Cabanas

3.- Solicitude Subvención Plan de Mellora dos Camiños municipais

4.- Proposta Concelleiro BNG sobre o Plan de Mellora dos camiños municipais

5.- Ratificación Resolucións de Alcaldía

a) Requerimento documentación empresa proposta para execución sentenza recurso contencioso administrativo 02/0004055/1993 do edificio do Penso 2ª fase

Parte de control órganos da Corporación. 6.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

7.- Rogos e preguntas.