Convocatoria Pleno 29/03/2017

O  mercores día 29 de marzo de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Órganos colexiados complementarios e asistencias percibidas. Proposta concelleíro de PDDdG.

3.- Medidas ante a fin da bonificación do IBI a Autoestradas. Proposta concelleíro BNG.

4.- Día Internacional da muller traballadora. Proposta concelleíro de PDDdG.

5.- Ratificación resolucións Alcaldía. 

a)    Solicitude subvención mellara infraestrutura parques empresariais concellos de Cabanas­Fene: Mellara infraestruturas viarias no Polígono de Vilar do Colo.
b)    Solicitude subvención mellara infraestrutura parques empresariais concellos de Cabanas­Fene: Mellara eficiencia enerxética no alumado público do Polígono de Vilar do Colo.
c)    Solicitude Consellería Política Social cofinanciamento servizos sociais comunitarios.
d)    Solicitude Deputación Provincial programa financiamento servizos sociais comunitarios. Parte de control órganos da Corporación.

6.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

7.- Rogos e preguntas.