Formalización contrato Servizo de monitoraxe de actividades musicais municipais