Anuncio formalización contrato admvo- Cabanas a Fraga feita mar. Posicionamento estratéxico.