Anuncio de formalización contrato-Servizo de monitoraxe de actividades culturais municipais