Anuncio de formalización contrato - Servizo de monitoraxe de actividades deportivo-recreativas municipais