Anuncio formalización contrato administrativo Pavimentación de Viais Municipais Camiño da Naveira (PAI 2016)