Anuncio formalización contrato admvo Reparación cuberta edificio servizos socioculturais na antiga casa do Concello (PAS 2015)