Convocatoria Pleno Decembro

O vindeiro xoves día 17 de decembro de 2015 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 

  1. Expediente responsabilidade patrimonial execución sentenza O Penso 1ª fase.

  2. Expediente sancionador Viaqua.