Convocatoria subvencións asociacións

Aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 10 de novembro de 2015, as bases da convocatoria para concesión de subvencións municipais a Asociacións e Entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades para o ano 2015

tag: