Bando unidad móvil ITV

BANDO
DON GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY, ACALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)
FAI SABER:
 
Que a unidade móbil de inspección técnica de vehículos agrícolas vaise desprazar ó Concello de Cabanas os días 20 e 23 de novembro de 2015. O lugar onde se emprazará será como é habitual nas inmediacións do Pavillón Municipal de Lavandeira. Os horarios de atención serán de 9:00 horas a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 horas. O horario o día 20 de novembro será só de mañá. Poderase solicitar cita previa por teléfono no 902 30 90 00 ou a través da páxina web www.sycitv.com.
 
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
 
Cabanas, 07 de outubro de 2015
O Alcalde,
 
Asinado: Germán Castrillón Permuy
Tags: