Resultado definitivo do proceso selectivo de constitución da bolsa de emprego de Persoal Auxiliar de Axuda no Fogar

A continuación pódese consultar o resultado definitivo do proceso selectivo de constitución da bolsa de emprego de Persoal Auxiliar de Axuda no Fogar