Lista definitiva de persoas admitidas para as prazas de Albanel

A continuación pódese consultar a lista definitiva das prazas para albanel