Lista de persoal aspirante ás prazas de salvamento e socorrismo

A continuación pódese consultar a lista de persoal aspirante ás prazas de salvamento e socorrismo.