Resultado primeira proba fase oposición e convocatoria para o desenvolvemento da segunda proba do proceso selectivo para a provisión dunha praza de persoal laboral fixo, Animador/a Cultural e Actividades Recreativas do Concello de Cabanas

Galego
Tags: 
Archivo: