Resultado definitivo da fase de concurso e convocatoria para o desenvolvemento da primeira proba da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión dunha praza de persoal laboral fixo, Animador-a Cultural e Actividades Recreativas do Concello

Galego
Tags: 
Archivo: