Resultado da fase de concurso do proceso selectivo para a provisión dunha praza de persoal laboral fixo, Técnico-a de Emprego e Desenvolvemento Económico, do Concello de Cabanas

Galego
Tags: 
Archivo: