Resultado segunda proba fase oposición, caso práctico, convocatoria para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo/a, persoal laboral temporal, adscrita ao Programa de Servizos Sociais

Galego
Tags: 
Archivo: