Convocatoria segundo exercicio fase oposición, para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo/a, persoal laboral temporal, adscrita ao Programa dos Servizos Sociais Comunitarios

Galego
Tags: 
Archivo: