Anuncio lista definitiva praza Auxliar Adminsitrativo-a, persoal laboral temporal, Programa Servizos Sociais