Anuncio adxudicación contrato Servizo do Punto de Atención á Infancia de As Viñas