Convocatoria Pleno 29/12/2017

O  venres día 29 de decembro de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Modificación da relación de postos de traballo do concello de Cabanas.

2.- Orzamento municipal para 2017.