Adxudicación contrato obra Ampliación da rede de saneamento de augas residuais en Lavandeira