CONVOCATORIA PLENO 25-10-2017

O  mercores día 25 de outubrobro de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Achega convenio entre o concello de Ferrol e a Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrlo para a mellora do servizo da casa de acollida de Ferrol

3.- Recursos de reposición contra a aprobación do rueiro municipal.

4.- Iniciativa relativa ás medidas a adoptar para o control e desapatición do carrizo da Pampa. Proposta do Concelleiro do BNG.

5.- Iniciativa para a retirada inmediata dos áridos de Manmer no polígono de Vilar do Colo. Proposta do concelleiro do BNG.

6.- Plan de recuperación de fontes e lavadoiros. Proposta grupo Socialista.

7.- Melloras dos parques infantís de Cabanas para adaptalos a nenas/os con discapacidade. Proposta grupo Socialista.

8.- Recuperación da memoria histórica. Proposta concelleiro PDDdG

Parte de Control órganos da corporación

9.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

      b) Informe trimestral PMP

      c) Informe trimestral execición orzamento.

10.- Rogos e preguntas.