Convocatorias y Actas

Convocatoria Pleno 13/07/2017
  • Martes, 11 Xullo 2017

O xoves día 13 de xullo de 2017 ás 8:30 horas, terá lugar unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Ratificación urxencia da sesión.
2.- Adxudicación licitación obra "execución sentenza recurso contencioso administrativo 02/0004055/1993 do edificio do Penso 2ª fase".

Galego

Páxinas