Adxudicación contrato menor servizos obradoiro de memoria