Adxudicación contrato Reforma do Parque Infantil do Concello