Anuncio formalización contrato administrativo Conexión da rede de alcantarillado dende Área Recreativa de A Veiga a Batán. 1ª fase (PAS 2015)