Adxudicación contrato administrativo obra Mellora do entorno e accesibilidade a local social ubicado en Lavandeira (PAS 2015)