Adxudicación contrato Pavimentaicón de Viais Municipais Camiño do Cadaval e Travesía do Rolo (PAI 2016)