Adxudicación contrato Mellora zona recreativa do Areal (PAS 2015)