Adxudicación Pavimentación de Viais Municipais Camiño da Pedreira e outros (POS 2016)