Anuncio de formalización do contrato administrativo de obra "Depuración e rede de saneamento no Lugar de Valedoso"