Anuncio formalización Servizo de conservación e mantemento da iluminación pública e doutros edificios e instalacións do Concello de Cabanas