Mércores, Outubro 28

Convocatoria de pleno ordinario 29/07/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o día 29 de xullo ás 19.30h no Salón de Plenos.

Debido á situación da crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, a sesión do Pleno celebrarase a porta pechada, mais poderá ser seguida por streaming a través da Internet

Contará coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
  2. Proposta aprobación Convenio Colaboración para a xestión compartida do Punto Limpo de Vilar do Colo.
  3. Informes da Presidencia. a) Resolucións da Alcaldía.
  4. Mocións de Urxencia. a) Moción contra as comisións bancarias abusivas. b) Moción situación traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar.
  5. Rogos e preguntas
Share.