Martes, Xaneiro 19

Convocatoria de pleno ordinario 27/11/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a relizar o día 27 de novembro ás 19.30h no Salón de Plenos. Terá a seguinte orde do día:

 1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
 2. Expediente de modificación de créditos, por suplemento de c´redito, 22/2019.
 3. Proposta institucional do Concello de Cabanas en relación ao 25N.
 4. Proposta de apoio a Xesús Anxo López Pintos. Grupo BNG; escrito solicitnado convocatoria de Pleno para apoiar ao sindicalista Xesús Anxo López Pintos. Concelleiro EM-Mixto.
 5. Moción de apoio ao sector mar-industria alimentario da comarca de Ferrolterra. Grupo Popular.
 6. Moción sobre a emigración en Galiza, proposta pola entidade Vía Galega, Plataforma para a defensa dos dereitos nacionais de Galiza.
 7. Informes de Presidencia
  1. Resolucións da Alcaldía
  2. Informe sobre execución trimestral do orzamento 3ºT/2019
  3. Informe sobre PMP 3ºT/2019
 8. Rogos e preguntas

0. Notificación convocatoria sesión ordinaria Pleno

Share.