Emprego

Resultado segunda proba fase oposición, caso práctico, convocatoria para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo/a, funcionario/a interino/a, por substitución transitoria da persoa titular da praza e constitución de bolsa de emprego
  • Luns, 20 Agosto 2018

Páxinas