Perfil do contratante

  • Posted on: 21 August 2014
  • By: administrador01

Neste apartado poderán atoparse os diferentes procesos de contratación levados a cabo polo Concello de Cabanas e os anuncios referentes ós mesmos:

En prazo de presentacion

Pendentes de adxudicar

Adxudicados

Anulados/Desestimados

Desertos

Formalizados

Renuncia a celebración do contrato