Perfil do contratante

Neste apartado poderán atoparse os diferentes procesos de contratación levados a cabo polo Concello de Cabanas e os anuncios referentes ós mesmos:

En prazo de presentacion

Pendentes de adxudicar

Adxudicados

Anulados/Desestimados

Desertos

Formalizados

Renuncia a celebración do contrato