Anuncio puntuación definitiva primeira proba praza Operario-a de servizos múltiples