Convocatoria Pleno 31/05/2017

O  mercores día 31 de maio de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 2.- Recoñecemento extraxudicial de créditos.3.- Contrato patrocinio Club KDM.4.- Convenio subvencion Cabanas Rural, Asociación de Mulleres.5.- Finanzamento proxecto ampliación refuxio de animais de Mougá..6.- Finanzamento convenio Mancomunidade á Axencia de Turísmo de Galicia do ano 2017.7.- Solicitude subvención Mancomunidade coa Axencia de Turísmo de Galicia para apoio investimentos fomento de accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio natural.8.- Solicitude subvención Mancomunidade para o fomento do cooperativismo.9.- Plan especial protección e conservación dos espazos litorais. Proposta concelleiro do BNG.10.- Renda de Inclusión Social de Galicia. Proposición,do concelleiro de PDDdG. 11.- Comparecencia sobre actuacións no piñeiral da Madalena. Proposta concelleiro do BNG. 

12.- Ratificación Resolucións de Alcaldía

a) Resolución modificación proxecto Reparacion edificio escola laica 1ª fase.

b) Resolución solicitude subvención obradoiro emprego agrupación concellos.

c) Resolución solicitude subvención información xuvenil agrupación concellos.

Parte de control órganos da Corporación. 13.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

14.- Rogos e preguntas.