Grupos Municipais

Partido Popular

Manuel González López

Esperanza Gayoso Pereiro

Javier Fernández Brage

Elena Arias Martínez

 

Agrupación de Electores de Cabanas

Eva María García Amor

 

Partido dos Socialistas de Galicia

Delfín Feal Pereira

Carlos Ladra Brage

Concepción Rodríguez Ferreiro

 

Bloque Nacionalista Galego

Iago Varela Martínez

 

PDDdeG Somos Cabanas

Xosé Manuel Pérez Sardiña