Comisións

Xunta de Voceiros

·         Por parte do PP asistirán D. Manuel González López, Dona Elena Arias Martínez, D. Javier Fernández Brage.

·         Por parte do PSOE asistirá D. Delfín Feal Pereira.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión de Obras, Servizos, Urbanismo e Emprego

·         Por parte do PP asistirán D. Manuel González López, Dna. Elena Arias Martínez, D. Javier Fernández Brage.

·         Por parte do PSOE asistirán D. Delfín Feal Pereira, Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro, suplente D. Carlos Ladra Brage.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión de Asuntos do Pleno

·         Por parte do PP asistirán D. Manuel González López, Dona Elena Arias Martínez, D. Javier Fernández Brage.

·         Por parte do PSOE asistirán D. Delfín Feal Pereira, D. Carlos Ladra Brage, suplente Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Persoal

·         Por parte do PP asistirán D. Manuel González López, Dona Elena Arias Martínez, D. Javier Fernández Brage.

·         Por parte do PSOE asistirán D. Delfín Feal Pereira, D. Carlos Ladra Brage, suplente Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.