Convocatoria Pleno 31/12/2016

O  sabado día 31 de decembro de 2016 ás 10:00 horas, terá lugar unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Modificación da relación de postos de traballo do concello de Cabanas.2.- Orzamento municipal para 2017.3.- Modificación contrato persoal axuda no fogar.4.- Expediente contratación Execución sentenza recurso contencioso-administrativo 02/0004055/1993, do edificio O Penso 2ª fase.