Convocatoria Pleno 30/08/2016

O vindeiro martes día 30 de  de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 1.- Sorteo membros mesas electorais. 

2.- Proxecto e posta a disposición terreos Senda entre pontes no Día Oito.

3.- Informe Proxecto actuacións para a mellora da seguridade vial estrada N_651 P.K. 20.500 ao 26.900 T.M. Cabanas.

4.- Ratificación decretos de alcaldía: Plan Urbe e Subvención PAI.