Pleno 29/07/2016

O vindeiro venres día 29 de xullo de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 



1.- Aprobación si procede de acta de sesión anterior. 



2.- Solicitude obras Plan Hurbe no ano 2016: Mellora de accesibilidade no entorno da Igrexa de Santo André de Cabanas.



3.- Proxecto adaptación LOPD.



4.- Actualización do rueiro e rede cultural do concello de Cabanas.



5.- Declaración institucional sobre recuperación da memoria histórica



6.- Cumprimento das competencias de vixilancia da seguridade, limpeza e hixiene nas zonas de baño. Proposta concelleiro de PDDdG. 

Parte de control órganos da Corporación. 



7.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

8 . Rogos e preguntas.