Convocatoria Pleno 29/06/2016

O  mercores día 29 de xuño de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación si procede de actas de sesións anteriores. 2.- Proxecto Mellora de camiños municipais en A Costa, Chamoso, As Modias e Vial de Servicio en Fontenova3.- Proposta Plan Provincial de Medio Ambiente 2016 (PMA 2016)3.- Ccomparecencia sobre as actuacións en materia de instalación de desfibriladores: Proposta Concelleiro BNG 4.- Seguimento de mocións aprobadas: Proposta concelleiro BNG. 

Parte de control órganos da Corporación. 5.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

6 . Rogos e preguntas.