Convocatoria Pleno 25/05/2016

O vindeiro mercores día 25 de maio de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 1.- Aprobación si procede de acta de sesión anterior. 

2.- Solicitude Subvención equipamento e mellora instalacións culturais.

3.- Recuperación do servizo do noitebús. Proposta concelleiro BNG. 

4.- Dereitos das persoas lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais. Proposta concelleiro BNG. 

Parte de control órganos da Corporación. 5.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

      b) Informe PMP

      c) Informe Orzamento 2016

6 . Rogos e preguntas.