Convocatoria Pleno 27/04/2016

 

O vindeiro mercores día 27 de abril de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 1.- Aprobación si procede de acta de sesión anterior. 

2.- Enmenda proxecto PAS: Mellora zona recreativa do Areal. 

3.- Dotación de desfibriladores nos espazos públicos municipais e formación primeiros auxilios. Proposta concelleiro BNG. 

4.- Modificación ordenanza IVTM. Proposta concelleiro PDDdG. 

5.- Rehabilitación da casa de Xan Ares. Proposta concelleiro PDDdG. 

6.- Reapertura do centro de día en Cabanas. Iniciativa grupo Socialista.

7.- Xestión do P.E.L., da Deputación da Coruña. Iniciativa grupo Socialista.Parte de control órganos da Cmporación. 

8.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

      b) Informe PMP

      c) Informe Orzamento 2016

10. Rogos e preguntas.