Convocatoria de pleno extraordinario 30/08/2019

Convocada sesión extraordinaria do Pleno da Corporación a relizar o día 30 de agosto ás 09.00h no Salón de Plenos. Terá a seguinte orde do día:

1. Reclamación expediente modificación de créditos 6/2019.